O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť METRUM servis s.r.o. vznikla na slovenskom trhu ako poskytovateľ IT Outsourcingových služieb a poskytovateľ verejných rádiotelekomunikačných služieb so zameraním na poskytovanie dátových, hlasových a internetových služieb prostredníctvom prístupovej širokopásmovej technológie.

Okrem poskytovania alternatívnych telekomunikačných dátových i hlasových služieb, spoločnosť podniká v oblasti zberu a spracovania dát, dodáva výpočtovú techniku a software, vykonáva budovanie, administráciu, správu a zmluvný servis informačných systémov a technológií. V súvislosti s poskytovaním dátových informácií ponúka automatický zber informácií z technologických procesov – automatizácia riadenia.

Firma METRUM servis s.r.o. sa zaoberá tvorbou internetových stránok, internetových obchodov a firemných portálov. Ďalej poskytujeme možnosť vytvorenia softvéru šitého na mieru presne podľa potrieb zákazníka.

METRUM servis s.r.o. má vybudovaný, zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa európskej normy ISO 9001:2008. Certifikát QMS nám bol udelený certifikačnou spoločnosťou QSCert, spol. s r.o., v novembri 2004.

Metrumservis s.r.o. sa striktne drží svojho hesla: „Spokojnosť a vernosť našich zákazníkov - náš cieľ. Spokojnosť našich zamestnancov - náš kapitál.“ ktoré je súčasťou jej politiky kvality.