Metrumservis WTT

WTT - Web Tracking Tool

WTT je nástroj ktorý vznikol na žiadosť našich zákazníkov a pomáha im sledovať strojový čas jednotlivých pracovných staníc strávený na webových stránkach. Zákazník je schopný vytvoriť si report všetkých pracovných staníc v jeho sieti alebo len konkrétnej stanice prípadne skupín. WTT identifikuje každú pracovnú skupinu podľa jej IP adresy ktorej je následne možné prideliť meno používateľa. Na vyžiadanie je možné WTT doplniť o grafické zobrazenie konkrétnej siete zákazníka s graficky definovanou pozíciou konkrétnych pracovných staníc pre lepšiu orientáciu.

Hlavná stránka

Náhľad na úvodnú stránku WTT

Vygenerovaný report

Náhľad na vygenerovaný report návštev jednotlivých www stránok a čas na nich strávený

WTT ponúka vedúcim pracovníkom alebo majiteľom firiem sledovať internetovú aktivitu svojich pracovných staníc a ponúka náhľad na adresu stránky ktorú používateľ pracovnej stanice navštívil a aký čas na nej strávil.

Metrumservis s.r.o. sa striktne drží svojho hesla: „Spokojnosť a vernosť našich zákazníkov - náš cieľ. Spokojnosť našich zamestnancov - náš kapitál.“ ktoré je súčasťou jej politiky kvality.